Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Zbliża się Narodowe Święto Nieodległości. W szkole organizujemy szereg uroczystości i aktywności, które mają na celu ten ważny dla nas Polaków dzień uczcić. Jest to też okazja do utrwalenia symboli narodowych, ale także porozmawiać na temat symboli Polski.
Najskuteczniejszą formą  i metodą nauczania dla najmłodszych uczniów jest zabawa, dlatego bardzo chętnie ją stosujemy. Proponujemy spinnerową grę, która nie tylko pozwoli na utrwalenie symboli Polski, ale wprowadzi w temat narodowego święta, poszerzy słownictwo i zmobilizuje do wypowiedzi uczniów.

Jak grać?
Na  środku planszy ustawiamy spinner, zaznaczamy jedno jego ramię np. kolorową karteczką i losujemy przedmioty. Po ich wskazaniu przez jedno ramię spinnera nazywamy przedmiot, przy okazji usprawniając wymowę i poszerzając słownictwo.
Dzielimy dzieci na grupy lub pary. Każda para lub zespół otrzymuje pisak w innym kolorze. Do planszy dokładamy grę, która polega na zaznaczeniu na planszy wylosowanych przez dzieci wszystkich symboli w pionie lub poziomie. Po wylosowaniu symbolu dziecko musi go nazwać, np. odmienić przez przypadki, ułożyć z wylosowanym słowem zdanie itd. Po zaakceptowaniu zadania, dziecko skreśla swoim kolorem symbol w takim miejscu, by jak najszybciej zebrać wszystkie symbole w jednej lini pionowej lub poziomej. Ponadto możemy na zakończenie gry podliczyć kto ma najwięcej zebranych (zakreślonych) punktów.
W celach edukacyjnych zostały przygotowane ćwiczenie, które mają na celu utrwalenie części mowy, rodzaju rzeczowników i tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.
Do spinnera skonstruowana została tabelka, do której należy wpisać nazwę wylosowanego przedmiotu, określić jego rodzaj oraz liczbę pojedynczą i mnogą.
Dodatkowe zadanie może polegać również na ułożeniu zdania z wylosowanym wyrazem.

Miłej zabawy!

  

 

Materiał został pobrany ze strony: http://www.specjalni.pl/2018/10/symbole-polski-gra-ze-spinnerem.html?fbclid=IwAR3ql6e4xx3UYLOlI7N55GpnnLGj7VAKkGeqBqwC-5KIaxrvDe-H0ZTtPbw#more

Created by TMPSC