Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Dokumenty Prawa wewnątrzszkolnego są udostępnione w Dzienniku Librus po zalogowaniu się w „plikach szkoły”

Kodeks etyczny SP Radzewo

Wewnętrzna polityka antymobbingowa SP Radzewo

Created by TMPSC