Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Ze względu na dłuższą nieobecność nauczyciela, biblioteka szkolna zamknięta do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. W sprawie wypożyczenia lektur szkolnych prosimy o kontakt z Wychowawcą (klasy I-III), lub z nauczycielem języka polskiego: p. Paulina, p. Kinga lub p. Agnieszka (klasy IV-VIII)

Biblioteka godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

PONIEDZIAŁEK

8:00 -11:00 / 12:00 – 13:00 / 14:00 – 16:00

GODZINA DOSTĘPNOŚCI 16:00 – 17:00

WTOREK

9:00 – 12:00

ŚRODA

7:00 – 9:00 / 10:00 – 11:00

CZWARTEK

9:00 – 11:00

 PIĄTEK

8:00 – 10:00 / 11:00 – 12:00

Biblioteka godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek 9:00-10:00/12:00-16:00
Wtorek 9:00-12:00
Środa 7:00-8:00/9:00-10:00
Czwartek 9:00-12:00
Piątek 9:00-10:00

Biblioteka szkolna w roku szkolnym 2021/2022

Godziny otwarcia.
Poniedziałek 9:00 – 10:00/12:00 – 13:00/14:00 – 17:00
Wtorek 9:00 – 12:00
Środa 9:00 – 10:00/11:00 – 12:00
Czwartek 9:00 – 10:00/11:00 – 12:00
Piątek 9:00 – 12:00

Drodzy czytelnicy właśnie zakończył się konkurs plastyczny Bohater mojej wyobraźni dla klas 1-3. Dziękuje wszystkim za udział i jednocześnie zamieszczamy wyróżnione cztery prace i naszych wspaniałych artystów – autorów prac z nagrodami.

Jacek Miłański

      


17 listopada (czwartek) biblioteka szkolna podejmowała niezwykłego gościa Panią Annę Grebieniow, podróżnika, naukowca i przyrodnika. Pani Anna najpierw spotkała się z klasami 7-8 w sali nr 3 (9:10-10:50) i tam opowiedziała korzystając z pokazu slajdów i krótkich filmów o swojej wyprawie w 2008 r. na pustynię Gobi w Mongolii i żeglowaniu żaglowozami po tej pustyni. Głównym przekazem było jak realizować swoje marzenia nie będąc specjalistą z różnych dziedzin i nie dysponując pieniędzmi. Pani Anna wytłumaczyła że pionierem żeglowania po pustyni był Pan Wojciech Skarżyński który jako pierwszy żeglował po Gobi w czasach ZSRR a był to rok 1978. Po niezwykle ciekawym spotkaniu nasz gość spotkał się w sali 114 (11:10-11:55) z dziećmi klas 3a i 3b. Tam dzieci usłyszały wiele ciekawostek o żółwiach, wężach i ich ochronie pod hasłem Gady Polski. Zobaczyły też urządzenia do obserwacji i śledzenia migracji żółwi błotnych oraz jak się je oznacza i odnajduje. Dzień ten był pełen wrażeń dla dzieci małych i większych a wielu z nich zadawało ciekawe pytania.

        


„Czytanie wrażeniowe” z Małgorzatą Swędrowską

 Biblioteka szkolna prowadzi od 20 kwietnia 2020 r. innowację pedagogiczną – programową Podróże kształcą
sukcesywnie są organizowane spotkania z podróżnikami i autorami książek w programie zoom (online). Nawiązana jest w ramach tej innowacji stała współpraca ze szkołą podstawową w Poznaniu ZSP Nr. 2 (SP 21). Działania te przewidziane są do 18 czerwca 2021 r. Regularnie uczniowie i rodzice są informowani o kolejnych spotkaniach.


Biblioteka zaprasza dzieciaki klas 1-3 na 40 minutowe spotkanie w programie zoom z autorem książek i podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim.

Podstawą tego spotkania będzie książka Dziadek i niedźwiadek – historia prawdziwa- dostępna w naszej bibliotece.
Termin spotkania: 20 października wtorek, godz. 16:00. Proszę o punktualne logowanie się na moje konto zoom. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą librusa.

 


08.02.2019r.

Nieznane historie
Drogi czytelniku historia naszego kraju pełna jest nieznanych faktów jednym z nich są wydarzenia które doprowadziły do pierwszego rozbioru I Rzeczypospolitej w 1772 r.
Mam na myśli konfederację barską z lat 1768-1772 która była pierwszym powstaniem polaków przeciw Rosji i ówcześnie panującemu królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu stronnikowi carycy Katarzyny II wyniesionemu na tron Polski dzięki współpracy Prus i Rosji w 1764 r.
Wydarzenia te opisał Władysław Konopczyński w swojej dwutomowej pracy o konfederacji barskiej, nieco już zapomnianej.
W poniższym linku artykuł tematyczny:
https://bliskopolski.pl/historia-polski/1768-1772-konfederacja-barska/
Zapraszam do lektury.
Biblioteka szkolna.

Biblioteka szkolna zaprasza 24 września o godz. 13:00 na pokaz slajdów w dużej świetlicy z komentarzem.

Witam wszystkich czytelników i przypominam że zbliża się kolejna rocznica konstytucji 3 maja 1791 r.
Konstytucja została uchwalona w czasie panowania ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Było to niezwykłe wydarzenie bo wprowadziło polaków do grona monarchii konstytucyjnych. Znaczenie konstytucji do dnia dzisiejszego jest nieocenione ale czasem warto pochylić się nad sprawami pośrednio z nią związanymi lub osobami… Jedną z takich osób był nasz król i tu polecam link do artykułu na jego temat:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/05/15/stanislaw-august-poniatowski-najbardziej-zadluzony-krol-europy/
Czy udało się utrzymać konstytucję 3 maja ? Oczywiście dziś wiemy że nie, bo w rok po jej uchwaleniu rozgorzała wojna (o tej wojnie drogi czytelniku możesz przeczytać w jedynej pracy jaka do tej pory została napisana, Adam Wolański: Wojna polsko – rosyjska 1792 r.) z Rosją nazwana przez zdrajców Polaków i koła rządowe ówczesnej Rosji sąsiedzką pomocą. Rzecz ciekawa, sami Rosjanie pogardzali i szydzili z Polaków, którzy sprzedali własny kraj dla wymiernych korzyści materialnych.
Z owymi zdrajcami rozprawiono się brutalnie w 1794 r. podczas „Insurekcji Kościuszkowskiej”. Ową rozprawę nazwano wieszaniem zdrajców…. i tu zachęcam do przeczytania artykułu zamieszczonego poniżej:
„Procesy zdrajców-targowiczan”
Większość czołowych przywódców konfederacji targowickiej zostało skazanych na śmierć i powieszonych podczas insurekcji kościuszkowskiej. W Wilnie sąd kryminalny skazał na powieszenie hetmana wielkiego litewskiego Szymona Kossakowskiego, a wyrok wykonano publicznie 25 kwietnia 1794 na placu przed ratuszem. Niektórzy targowiczanie zginęli zabici przez wzburzony lud Warszawy.
Sąd Kryminalny w Warszawie, jak pisze Kazimierz Bartoszewicz w „Dziejach insurekcji kościuszkowskiej” sprawę…

…załatwił krótko – dowody zdrady były zbyt jawne. Wystarczała już wprawdzie zupełnie cała działalność oskarżonych, ale potępiły ich jeszcze znalezione w papierach ambasady rosyjskiej (18 kwietnia wojsko polskie zdobyło w Warszawie budynek ambasady, w którym znaleziono m.in. tajne archiwum posłów rosyjskich od roku 1763, zawierające pełne listy Polaków „patriotów” opłacanych przez Rosję przyp. red.) kwity na pensye i datki pobierane od Katarzyny. Oskarżeni bronili się w obszernych i zręcznych przemówieniach, ale nie zdołali się oczyścić.

Sąd uznał, iż:

Wzgardziwszy imieniem Polaków i wolnych obywateli… hojnie od własnej Ojczyzny urzędami, dochodami obdarzeni, zupełnie i całkowicie na usługi potencyi zagranicznej rosyjskiej zaprzedali się, a nawet wtenczas, kiedy naród polski, od obcego jarzma oswobodzony, sam sobie na wielkim Sejmie Czteroletnim prawa uchwalał… i najsurowsze kary na tych, którzyby za pieniądze, przeciw własnemu krajowi służyć ważyli się, stanowił, – … pensyę od dworu petersburskiego pobierać nie wzdrygali się.

Wymieniwszy szczegółowe kwoty, pobrane przez oskarżonych za Sejmu Grodzieńskiego, sąd oświadczał, że obwinieni w tym czasie

najsilniej żądania i życzenia ministra dworu petersburskiego i sami przez siebie i przez dostawionych przez siebie posłów, wprowadzając i popierając, stali się narzędziem i przyczyną, że kraj polski… na nowo z obszernych prowincyj został ogołocony, siła zbrojna, tak wszelkim staraniem i kosztem wskrzeszona, znowu rozbrojona, wojsko Rzeczpospolitej w znacznej części sąsiadowi wydane; prawa sejmu wolnego z gruntu wywrócone, imię nawet jego na haniebne zamienione.

Wobec tego wszystkiego Sąd Kryminalny uznał i ogłosił obwinionych „za nieprzyjaciół Ojczyzny i zdrajców Rzeczpospolitej”, osądził ich „od wszelkiej czci, sławy i bezpieczeństwa” i skazał na śmierć przez powieszenie „jako niegodnych społeczeństwa ludzkiego i owszem onemu wielce szkodliwych”.
9 maja 1794 r. na Rynku Starego Miasta w Warszawie przed ratuszem powieszeni zostali publicznie przywódcy konfederacji: hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło. Czwarty skazany, biskup inflancki Józef Kazimierz Kossakowski, po zdjęciu święceń kapłańskich został powieszony przed kościołem św. Anny.
Sąd skazał również Stanisława Szczęsnego Potockiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Seweryna Rzewuskiego, Jerzego Wielhorskiego, Antoniego Polikarpa Złotnickiego, Adama Moszczeńskiego, Jana Zagórskiego i Jana Suchorzewskiego na karę śmierci przez powieszenie, wieczną infamię, konfiskatę majątków i utratę wszystkich urzędów. Wobec nieobecności skazanych, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794.
Z kolei 28 czerwca 1794 r. wzburzony lud warszawski dokonał samosądów na innych członkach konfederacji targowickiej. Przed kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu powieszeni zostali: biskup wileński Ignacy Massalski, kasztelan przemyski Antoni Czetwertyński, poseł do Turcji Karol Boscamp-Lasopolski, szambelan Stefan Grabowski, instygator królewski Mateusz Roguski, szpieg rosyjski Marceli Piętka, adwokat Piotr Wulfers i instygator sądów kryminalnych Józef Majewski.
Źródło: Kazimierz Bartoszewicz „Dzieje insurekcji kościuszkowskiej”

Już niedługo bo od 19 marca 5 klasa będzie analizować powieść Henryka Sienkiewicza: „W pustyni i w puszczy”.
Zachęcam wszystkich uczniów klasy 5 do zapoznania się z tłem historycznym.
W latach 1881 – 1899 miało miejsce na terenie dzisiejszego Sudanu powstanie Mahdiego wymierzone w Brytyjczyków i wspierających ich Egipcjan. Bohaterowie naszej książki znaleźli się dosłownie rzecz biorąc w wirze tych wydarzeń które wpłynęły nie tylko na los Stasia (Polak) i Nel(Brytyjka) ale całej Afryki.
Zachęcam zatem do przeczytania artykułu w poniższym linku (lub wyszukaj w google).
http://www.nowastrategia.org.pl/panstwo-mahdiego-w-latach-1881-1899/
Na tym oczywiście nie koniec bo powstanie przyniosło ze sobą poważne konsekwencje. Mahdi swojej rewolucji nie przeżył a faktycznym i jedynym zwycięzcą epoki kolonialnej byli Brytyjczycy nad których imperium słońce nigdy nie zachodziło.
Drogi czytelniku zachęcam również przeczytaj artykuł na temat upadku samego powstania – czyli bitwy pod Omdurmanem w 1898 r. [Kliknij link lub wyszukaj w google.]
http://www.nowastrategia.org.pl/bitwa-pod-omdurmanem-2-wrzesnia-1898/
Pamiętajmy iż Staś i Nel to postacie fikcyjne ale jakże ciekawie umieszczone w czasie.
Biblioteka życzy miłej lektury.

Drodzy czytelnicy biblioteki szkolnej. Wasza biblioteka zachęca żebyście sięgnęli po literaturę waszych dziadków a konkretnie lata 60/70 XIX wieku. Wtedy właśnie Juliusz Verne pierwszy na świecie autor powieści naukowo – fantastycznych stworzył kapitana Nemo w 20 000 tyś. mil podmorskiej żeglugi. Verne z pochodzenia Francuz żywił niezwykłą sympatię do Polaków, dowodem na to był jego pierwotny zamiar który zawarł  w swoich listach do wydawcy…
Zainteresowanych odsyłam do artykułu:
Kapitan Nemo, czyli krypto-Polak. Adam Węglowski. Przekrój.
Artykuł można znaleźć w wyszukiwarce google.
Lub w linku
https://przekroj.pl/nauka/kapitan-nemo-czyli-krypto-polak-adam-weglowski
Biblioteka gorąco poleca książki Juliusz Verne:
20 000 tyś mil podmorskiej żeglugi;
Dzieci kapitana Granta;
Wokół księżyca;
Łowcy Meteorytów

Życzymy przyjemnej lektury.


W bibliotece w listopadzie odbyły się dwa duże konkursy – trwały przez trzy tygodnie.

1. Na najlepszego lektora naszej szkoły dla klas 4 – 7 (czytanie bajek w klasach 1-3)

2. Na najlepszego artystę w ramach konkursu „bohater mojej wyobraźni” na podstawie czytanych bajek przez lektorów klas 4-7.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „BOHATER MOJEJ WYOBRAŹNI”
NA PODSTAWIE BAJEK CZYTANYCH PRZEZ LEKTORÓW Z KLAS 4-7.

1 MIEJSCE

ŁUCJA WIŚNIEWSKA KL 1B

2 MIEJSCE 

OLIWIA PŁACHTA KL 1A

3 MIEJSCE

SANDRA OLEJNICZAK 1A

PRACE WYRÓŻNIONE

ANASTAZJA KOZAJDA, ŁUCJA KRZYWDA,

AGATA MALINOWSKA, DOMINIKA JEZIORSKA, MARIKA WIŚNIEWSKA, ANASTAZJA PAWLAK, ALEKS PENTEK,

JULIA ŚWIĄTNICKA, MARTYNA RATAJCZAK, NADIA TRAWA,

MALWINA NAPIERAŁA, MARTYNA RATAJCZAK, MARCEL SOBISIAK.

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZEGO LEKTORA SZKOŁY

MIEJSCE 1

ALEKSANDRA WRÓBEL

MIEJSCE 2

ALEKSANDRA WÓJKIEWICZ

MIEJSCE 3

JAKUB NOWODCZYŃSKI

 

WYRÓŻNIENIA:

ROKSANAN KOZUBSKA, GABRYSIA TRAWA, ROKSANA BAZANOWSKA, DAWID SŁOTWIŃSKI, ZOSIA BRYLEWSKA, URSZULA WIŚNIEWSKA, ALEKSANDRA SKOLIMOWSKA, CECYLIA KUDŁA, ŁUKASZ SZYMCZAK, SAMUEL KĄTNY

Już wkrótce wręczenie dyplomów i nagród za obydwa konkursy.


Informacja w sprawie podręczników!

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia podręcznika szkolnego
Podręczniki klas 1-8 oraz język angielski w klasach 1-8 i niemiecki klas 7-8.

Rodzic jest zobowiązany dostarczyć odkupiony podręcznik.
Nie ma możliwości zwrotu gotówki za podręcznik.
Należy odkupić podręcznik i dostarczyć do szkolnej biblioteki.

Created by TMPSC