Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Upoważnienie do odbioru dziecka do ukończenia przez nie 7 roku życia

ODBIÓR dziecka do 7 roku życia

Dowozy szkolne

W treści regulaminu znajduje się zobowiązanie rodziców/ucznia dot. korzystania z przewozów autobusem szkolnym

nr 25 regulamin przewozów KOMBUS(2)

Religia w szkole

oświadczenie woli religia 2022

Wyprawka dla klasy II na rok szkolny 2020/2021:


Rekrutacja – pliki poniżej:

Wniosek_-_kandydat

Uchwala_XXXI3812017-kryteria_dla_kandydatow_spoza_obwodu_szkoly (1)

oswiadczenia_Kornik_kryteria_gminne (14)

zasady_rekrutacji (3)

Zarzadzenie_Burmistrza_14-2020 (2)

Wniosek_-_obwodowy (1)

 


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
KLASY 1- 3

(do pobrania poniżej)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS 1 – 3


Przedmiotowy system oceniania zajęć z WF:

PSO WF 2018-2019

Zachęcamy do pobrania i szczegółowego zapoznania się

 


Ulotka EDWA 2017

Ulotka plan lekcji zakladka EDWA 2017

Plakat EDWA 2017

Created by TMPSC