Szkoła Podstawowa w Radzewie

O szkole

Nasza Szkoła znajduje się w miejscowości Radzewo przy ul. Dworzyskowej 3. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kórnik. Uczęszczają do niej dzieci z klas I-VIII. Obwód szkoły to wsie: Radzewo, Czmoń, Czmoniec, Trzykolne Młyny, Dworzyska i Konarskie. Dzieci z obwodu szkoły dowożone są przez Firmę KOMBUS. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 8.15, a kończą o 16.35. Od godz. 7.00 – 11.00 oraz od godz. 13.00-17.00 działa świetlica szkolna, z której mogą korzystać wszystkie dzieci potrzebujące opieki, a przede wszystkim dzieci dojeżdżające. Funkcjonują również oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4-5 i 6 letnich w wydzielonej części skrzydła szkoły. Młodsze dzieci 3-4-5 latki w grupach Liski i Sówki(obecnie w systemie 5-godzinnym), w systemie 10-godzinnym od 7.00-17.00, grupa 6 latków, tzw. „Zerówka” jako pięciogodzinny oddział przedszkolny. Infrastruktura szkoły to trzy-skrzydłowy budynek dydaktyczny oddany do użytku w roku 1949, 1993 i 2020. , budynki gospodarcze oraz wielofunkcyjne boisko szkolne z terenem zielonym, bieżnią tartanową ze skocznią do skoku w dal oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. W budynku dydaktycznym znajduje się : 14 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne lub monitory dotykowe, pracownia komputerowa, świetlica szkolna, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna z czytelnią, pokój nauczycielski, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet logopedy, część administracyjna szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora oraz księgowość, sanitariaty, zaplecze kuchenne i pomieszczenia magazynowe. W latach 2019-2020 szkoła przeszła całościową termomodernizację. Wszystkie pomieszczenia zostały ocieplone, wymieniono okna, zaizolowano fundamenty i stropy, odmalowano klasy i inne pomieszczenia szkolne. Gruntownie wyremontowano szkolne łazienki. Każdy uczeń posiada swoją szafkę. W salach klas I-III znajdują się oprócz dydaktycznej część rekreacyjna z dywanem lub poduszkami. W roku 2012 został oddany do użytku plac zabaw im. Marka Serwatkiewicza. Przy szkole znajduje się zatoczka dla autobusu szkolnego oraz parking samochodowy.

W miarę możliwości, działając w reżimie sanitarnym, organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci, głównie sportowe. Uczniowie klasy III uczęszczają na naukę pływania na basenie w  Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu. Realizowany jest program Liga eSzkoła, dla najmłodszych zajęcia edukacja przez szachy w szkole. Organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.
Patronem szkoły jest Jan Wójkiewicz (żył w latach 1906-1942). W okresie międzywojennym był działaczem ruchu ludowego w Wielkopolsce. W czasie II wojny światowej brał udział  w kampanii wrześniowej oraz konspiracji. Utworzył X Okręg Batalionów Chłopskich. Został zamordowany przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu.  W szkole znajduje się tablica poświęcona patronowi oraz jego popiersie.


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020-2021

  • Zuzanna Banecka – przewodniczący
  • Zofia Brylewska – zastępca
  • Łukasz Szymczak – skarbnik
  • Mikołaj Szymański – członek
  • Szczepan Słodkowicz– członek
  • Opiekun – Kinga Forszpaniak

PAMIĘTAJMY:  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  TO  WSZYSCY  UCZNIOWIE SZKOŁY

 

Jeżeli masz ciekawy pomysł, zgłoś do nas swoją propozycję.

Jeżeli masz jakiś problem, zgłoś się do nas.

ZAWSZE WAS WYSŁUCHAMY!

 

 

Created by TMPSC