Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

O szkole

Nasza Szkoła znajduje się w miejscowości Radzewo przy ul. Dworzyskowej 3. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kórnik. Uczęszczają do niej dzieci z klas I-VIII. Obwód szkoły to wsie: Radzewo, Czmoń, Czmoniec, Trzykolne Młyny, Dworzyska i Konarskie. Dzieci z obwodu szkoły dowożone są przez Firmę KOMBUS. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 7.25, a kończą o 15.35. Od godz. 6.30 –17.00 działa świetlica szkolna, z której mogą korzystać dzieci potrzebujące opieki, a przede wszystkim dzieci dojeżdżające. Funkcjonują również oddziały przedszkolne dla dzieci 6 letnich. Klasa 0a i 0b jako oddziały 10 godzinne w godz. 7.00 – 17.00.

Infrastruktura szkoły to trzy-skrzydłowy budynek dydaktyczny oddany do użytku w roku 1949, 1993 i 2020 , budynki gospodarcze oraz wielofunkcyjne boisko szkolne z terenem zielonym, bieżnią tartanową ze skocznią do skoku w dal oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą. W budynku dydaktycznym znajduje się : 14 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne lub monitory dotykowe, pracownia komputerowa dla klas IV-VIII oraz pracownia komputerowa dla klas I-III, salka do nauki języków obcych, świetlica szkolna, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna z czytelnią, pokój nauczycielski, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet pomocy przedmedycznej, gabinet logopedy, część administracyjna szkoły: sekretariat, gabinet dyrektora oraz księgowość, sanitariaty, zaplecze kuchenne i pomieszczenia magazynowe. W latach 2019-2020 szkoła przeszła całościową termomodernizację. Wszystkie pomieszczenia zostały ocieplone, wymieniono okna, zaizolowano fundamenty i stropy, odmalowano klasy i inne pomieszczenia szkolne. Gruntownie wyremontowano szkolne łazienki. Każdy uczeń posiada swoją szafkę. W salach klas I-III znajdują się oprócz dydaktycznej część rekreacyjna z dywanem lub poduszkami. W roku 2012 został oddany do użytku plac zabaw im. Marka Serwatkiewicza. Przy szkole znajduje się zatoczka dla autobusu szkolnego oraz utwardzony plac do samochodów.

W miarę możliwości, organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci. Uczniowie klas III uczęszczają na naukę pływania na basenie w  Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu. Organizowane są zajęcia – edukacja przez szachy w szkole oraz laboratoria przyszłości. Organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Patronem szkoły jest Jan Wójkiewicz (żył w latach 1906-1942). W okresie międzywojennym był działaczem ruchu ludowego w Wielkopolsce. W czasie II wojny światowej brał udział  w kampanii wrześniowej oraz konspiracji. Utworzył X Okręg Batalionów Chłopskich. Został zamordowany przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu.  W szkole znajduje się tablica poświęcona patronowi oraz jego popiersie


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023-2024

Marcel Sobisiak, Zuzanna Wygralak, Antonina Czarnecka, Kacper Rybak, Nikodem Nowicki, Zofia Jankowska i Jagna Deptuła

Opiekun: p. Teresa Pietrala

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  TO  WSZYSCY  UCZNIOWIE SZKOŁY

Jeżeli masz ciekawy pomysł, zgłoś do nas swoją propozycję!

Jeżeli masz jakiś problem, porozmawiajmy!

ZAWSZE WAS WYSŁUCHAMY!

Created by TMPSC