Szkoła Podstawowa w Radzewie

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 (najnowsze)

 1. Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły – logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 2. Aneta Starosta – wicedyrektor szkoły – biologia, chemia
 3. Agnieszka Byczyńska – fizyka
 4. Joanna Fiedorczyk – język angielski, technika
 5. Natalia Leśniewicz-Gradkowska – język niemiecki
 6. Maria Mąderek – przyroda, geografia
 7. Rafał Węglarz – wychowawca klasa VII, wychowanie fizyczne
 8. Anna Szmydt – wychowawca klasa VI a, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 9. Agnieszka Michurska – wychowawca klasa VI b, język polski
 10. Kinga Forszpaniak – wychowawca klasa VIII, język polski
 11. Beata Karolczak – wychowawca klasy V, matematyka, informatyka
 12. Waldemar Wlazły – wychowawca klasy IV, matematyka, informatyka
 13. Jacek Miłański – biblioteka, świetlica, historia
 14. Robert Steinitz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Jadwiga Niemier – muzyka
 16. Magdalena Forszpaniak – świetlica, religia
 17. Gabriela Zakrzewska – religia, świetlica
 18. Anna Langa (s. Anna Maria) – religia
 19. Teresa Pietrala – język angielski
 20. Małgorzata Pawlaczyk – wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 21. Katarzyna Ostrowska – wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna
 22. Danuta Przybył – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 23. Paulina Kaźmierczak – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
 24. Anna Szpilka – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 25. Anna Pawlak – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 26. Iwona Zięty – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 27. Sonia Frąckowiak-Teper – psycholog szkolny, świetlica
 28. Katarzyna Szymankiewicz – wychowawca klasy 0
 29. Edyta Wiśniewska – wychowawca grupy przedszkolnej Liski
 30. Magdalena Kowalewska – wychowawca grupy przedszkolnej Liski
 31. Karolina Mazurkiewicz – wychowawca kl. IIa, edukacja wczesnoszkolna, świetlica, plastyka

Pracownicy administracji

 1. Agnieszka Pawlak – sekretarz szkoły
 2. Jolanta Siejak – księgowa szkoły

Pracownicy obsługi

 1. Monika Banecka
 2. Ryszard Gubański
 3. Daria Wójkiewicz
 4. Anna Wachowiak
 5. Jolanta Walczak
 6. Iwona Szulda
 7. Agnieszka Ratajczak – pomoc nauczyciela
 8. Julia Wartecka – pomoc nauczyciela

 

Nauczyciele uczący w Punkcie Przedszkolnym w Radzewie

 1. Agata Niemier – wychowawca grupy Sówki
 2. Małgorzata Pawlaczyk – terapia pedagogiczna
 3. Krystyna Kiełpińska – logopedia
 4. Teresa Pietrala – język angielski
 5. Anna Langa – religia

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Jolanta Siejak – księgowa
 2. Iwona Szulda – pomoc nauczyciela

 


Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 (II semestr)

 1. Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły – logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 2. Aneta Starosta – wicedyrektor szkoły – biologia, chemia
 3. Agnieszka Byczyńska – fizyka
 4. Joanna Fiedorczyk – język angielski, technika
 5. Natalia Leśniewicz-Gradkowska – język niemiecki
 6. Maria Mąderek – przyroda, geografia
 7. Rafał Węglarz – wychowawca klasa VII, wychowanie fizyczne
 8. Anna Szmydt – wychowawca klasa VI a, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 9. Agnieszka Michurska – wychowawca klasa VI b, język polski
 10. Kinga Forszpaniak – wychowawca klasa VIII, język polski
 11. Beata Karolczak – wychowawca klasy V, matematyka, informatyka
 12. Waldemar Wlazły – wychowawca klasy IV, matematyka, informatyka
 13. Jacek Miłański – biblioteka, świetlica, historia
 14. Robert Steinitz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Jadwiga Niemier – muzyka
 16. Magdalena Forszpaniak – świetlica, religia
 17. Gabriela Zakrzewska – religia, świetlica
 18. Anna Langa (s. Anna Maria) – religia
 19. Teresa Pietrala – język angielski
 20. Małgorzata Pawlaczyk – wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 21. Katarzyna Ostrowska – wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna
 22. Danuta Przybył – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 23. Paulina Kaźmierczak – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
 24. Anna Szpilka – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 25. Anna Pawlak – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 26. Iwona Zięty – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 27. Sonia Frąckowiak-Teper – psycholog szkolny, świetlica
 28. Katarzyna Szymankiewicz – wychowawca klasy 0
 29. Edyta Wiśniewska – wychowawca grupy przedszkolnej Liski
 30. Magdalena Kowalewska – wychowawca grupy przedszkolnej Liski
 31. Elżbieta Gajewska – wychowawca kl.IIa, edukacja wczesnoszkolna

Pracownicy administracji

 1. Agnieszka Pawlak – sekretarz szkoły
 2. Jolanta Siejak – księgowa szkoły

Pracownicy obsługi

 1. Monika Banecka
 2. Ryszard Gubański
 3. Daria Wójkiewicz
 4. Anna Wachowiak
 5. Jolanta Walczak
 6. Iwona Szulda
 7. Agnieszka Ratajczak
 8. Julia Wartecka

 

Nauczyciele uczący w Punkcie Przedszkolnym w Radzewie

 1. Agata Niemier – wychowawca grupy Sówki
 2. Małgorzata Pawlaczyk – terapia pedagogiczna
 3. Krystyna Kiełpińska – logopedia
 4. Teresa Pietrala – język angielski
 5. Anna Langa – religia

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Jolanta Siejak – księgowa

Iwona Szulda – pomoc nauczyciela

 

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

 1. Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły – logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 2. Aneta Starosta – wicedyrektor szkoły – biologia, chemia
 3. Agnieszka Byczyńska – fizyka
 4. Joanna Fiedorczyk – język angielski, technika
 5. Natalia Leśniewicz-Gradkowska – język niemiecki
 6. Maria Mąderek – przyroda, geografia
 7. Rafał Węglarz – wychowawca klasa VII, wychowanie fizyczne
 8. Anna Szmydt – wychowawca klasa VI a, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 9. Agnieszka Michurska – wychowawca klasa VI b, język polski
 10. Kinga Forszpaniak – wychowawca klasa VIII, język polski
 11. Beata Karolczak – wychowawca klasy V, matematyka, informatyka
 12. Waldemar Wlazły – wychowawca klasy IV, matematyka, informatyka
 13. Jacek Miłański – biblioteka, świetlica, historia
 14. Robert Steinitz – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 15. Jadwiga Niemier – muzyka
 16. Magdalena Forszpaniak – świetlica, religia
 17. Gabriela Zakrzewska – religia, świetlica
 18. Anna Langa (s. Anna Maria) – religia
 19. Teresa Pietrala – język angielski
 20. Małgorzata Pawlaczyk – wychowawca klasy I a, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 21. Katarzyna Ostrowska – wychowawca klasy I b, edukacja wczesnoszkolna
 22. Danuta Przybył – wychowawca klasy II a, edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 23. Paulina Kaźmierczak – wychowawca klasy II b, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, doradztwo zawodowe
 24. Anna Szpilka – wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
 25. Anna Pawlak – pedagog szkolny, terapia pedagogiczna
 26. Iwona Zięty – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne
 27. Sonia Frąckowiak-Teper – psycholog szkolny, świetlica
 28. Katarzyna Szymankiewicz – wychowawca klasy 0
 29. Daria Pietrzykowska-Korbik – język angielski

Pracownicy administracji

 1. Agnieszka Pawlak – sekretarz szkoły
 2. Jolanta Siejak – księgowa szkoły

Pracownicy obsługi

 1. Monika Banecka
 2. Ryszard Gubański
 3. Daria Wójkiewicz
 4. Anna Wachowiak
 5. Jolanta Walczak
 6. Iwona Szulda

 

Nauczyciele uczący w Punkcie Przedszkolnym w Radzewie

 1. Renata Rakoniewska – wychowawca grupy
 2. Agata Niemier – wychowawca grupy
 3. Małgorzata Pawlaczyk – terapia pedagogiczna
 4. Krystyna Kiełpińska – logopedia
 5. Teresa Pietrala – język angielski
 6. Anna Langa – religia

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Jolanta Siejak – księgowa
 2. Iwona Szulda – pomoc nauczyciela

Nauczyciele uczący w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

 1. Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły, logopedia, wychowanie do życia w rodzinie
 2. Małgorzata Pawlaczyk – wicedyrektor, wychowawca kl. II a, edukacja wczesnoszkolna
 3. Agnieszka Byczyńska – biologia, fizyka, chemia, geografia
 4. Anna Langa – religia
 5. Karol Niemier – wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne, zajęcia szachowe
 6. Robert Steinitz – historia, edukacja dla bezpieczeństwa
 7. Jacek Miłański – biblioteka, świetlica, historia, wiedza o społeczeństwie
 8. Joanna Fiedorczyk – wychowawca kl. VII, język angielski, technika
 9. Jadwiga Niemier – muzyka
 10. Lidia Laszewicz – przyroda, geografia
 11. Danuta Przybył – wychowawca kl. III, plastyka, edukacja wczesnoszkolna
 12. Agnieszka Michurska – wychowawstwo kl. IV b, język polski
 13. Marzena Gracz-Gołojuch – wychowawca kl. VI, język polski
 14. Beata Karolczak – matematyka, zajęcia komputerowe
 15. Dominika Kątna – język niemiecki
 16. Teresa Pietrala – język angielski
 17. Waldemar Wlazły – wychowawca kl. VIII, matematyka, zaj.komputerowe
 18. Anna Szmydt – wychowawca kl. IV a, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
 19. Anna Szpilka – wychowawca kl. I,, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
 20. Katarzyna Ostrowska – wychowawca kl. II b, edukacja wczesnoszkolna
 21. Paulina Kaźmierczak – wychowawca kl. 0 b, logopedia, doradztwo zawodowe
 22. Magdalena Forszpaniak – świetlica
 23. Katarzyna Szymankiewicz – wychowawca kl. 0 a
 24. Milena Werner – psycholog szkolny
 25. Anna Nowak – pedagog szkolny
 26. Joanna Sarbak – religia

Nauczyciele uczący w punkcie przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019

 1. Renata Rakoniewska – wychowawca grupy
 2. Teresa Pietrala – język angielski
 3. Krystyna Kiełpińska – logopedia
 4. Małgorzata Pawlaczyk – terapia pedagogiczna

Rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa
Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Radzewie, logopeda
mgr Krystyna Kiełpińska
Wicedyrektor szkoły
mgr Małgorzata Pawlaczyk – nauczyciel edukacji elementarnej oraz wychowawca klasy Ia
Nauczyciele
1. mgr Joanna Fiedorczyk – nauczyciel języka angielskiego, techniki oraz wychowawca klasy VI
2. mgr Elżbieta Gajewska – pedagog szkolny oraz terapeuta pedagogiczny
3. mgr Barbara Ciołek (s. Judyta) – nauczyciel religii
4. mgr Iwona Krzyżaniak – nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy V
5. mgr Lidia Laszewicz – nauczyciel przyrody i geografii
6. mgr Karol Niemier – nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy IV
7. mgr Katarzyna Ostrowska – nauczyciel edukacji elementarnej oraz wychowawca klasy Ib
8. mgr Danuta Przybył – nauczyciel edukacji elementarnej, muzyki, plastyki oraz wychowawca klasy II
9. mgr Lech Stencel – nauczyciel religii
10. mgr Katarzyna Szymankiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wychowawca klasy „0”
11. mgr Anna Szpilka – nauczyciel edukacji elementarnej, terapeuta pedagogiczny oraz wychowawca klasy IIIa
12. mgr Paulina Kaźmierczak – nauczyciel edukacji elementarnej, logopeda oraz wychowawca klasy IIIb
13. mgr Magdalena Forszpaniak – wychowawca świetlicy szkolnej
14. mgr Jacek Miłański – nauczyciel bibliotekarz oraz wychowawca świetlicy szkolnej
15. mgr Waldemar Wlazły – nauczyciel matematyki, informatyki oraz wychowawca klasy VII
16. mgr Robert Steinitz – nauczyciel historii
17. mgr Dominika Kątna – nauczyciel języka niemieckiego
18. dr Agnieszka Byczyńska – nauczyciel biologii, chemii i fizyki
19. mgr Milena Werner – psycholog szkolny
20. mgr Monika Czubanowska – nauczyciel religii
Pracownicy administracji
1. Agnieszka Pawlak – sekretarz szkoły
2. Jolanta Siejak – księgowa szkoły
Pracownicy obsługi
1. Adam Bykowicz
2. Aneta Bykowicz
3. Iwona Szulda
4. Jolanta Walczak
Punkt Przedszkolny
1. mgr Renata Rakoniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
2. mgr Krystyna Kiełpińska – logopeda
3. mgr Małgorzata Pawlaczyk – terapeuta pedagogiczny
4. mgr Joanna Fiedorczyk – nauczyciel języka angielskiego
5. mgr Barbara Ciołek (s. Judyta) – nauczyciel religii
Iwona Szulda – pomoc nauczyciela

 

Created by TMPSC