Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Krótka historia Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

Dane adresowe:
Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzenie
ul. Dworzyskowa 3
62-035 Radzewo
tel/fax: 0618170310; kom. 790 775 012
e-mail: sp_radzewo@op.pl

Dnia 23 marca 1945 roku nastąpiło otwarcie szkoły. Naukę rozpoczęło 58 dzieci w klasach I-III. Od nowego roku szkolnego 1945/46 powstała szkoła zbiorcza, do której uczęszczały dzieci starsze z następujących wsi: Radzewice, Konarskie, Czmoń, Czmoniec. Na zebraniu rodzicielskim, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 1947r. został wybrany Komitet Budowy szkoły w Radzewie. Inspektorat szkolny w Śremie zatwierdził projekt budowy Szkoły Zbiorczej w Radzewie, a fundusze na budowę zostały przyznane na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Kórniku. Dnia 4 grudnia 1947r. rozpoczęto budowę nowej szkoły w Radzewie. Prace budowlane wykonywała Firma Błaszkowiak z Bnina. Dnia 1 grudnia 1950r. oddano do użytku 4 izby lekcyjne, 1 pokój – kancelarię oraz korytarz i salę rekreacyjną (gimnastyczną), czyli stary budynek obecnej szkoły.

„Sami o sobie” czyli czyny społeczne rodziców i nauczycieli
1947-49 – budowa nowej szkoły
1966 – nadanie imienia szkole
1972 – ufundowanie szkole sztandaru
1981 – bieżnia szkolna, rzutnia do pchnięcia kulą
1982 – boisko asfaltowe
1987-94 – boisko do piłki nożnej
1990-1993 – budowa sali gimnastycznej z trzema klasami, natryskami, magazynami, sanitariatami
1993 – skocznia do skoku w dal
2002 – nowa kotłownia gazowa w szkole
2004 – wymiana dachu na starym budynku szkoły
2006 – remont, nowe pomieszczenia biurowe w szkole
2008 – Punkt Przedszkolny w Radzewie
2012 – 21 kwietnia – otwarcie placu zabaw im. Marka Serwatkiewicza
2015 – rozpoczęły się prace związane z budową obiektów sportowych – Budżet Obywatelski 2015 – bieżnia tartanowa, oddana do użytku w 2016
2016 – rozpoczęły się prace związane z budową obiektów sportowych – Budżet Obywatelski 2016 – boisko wielofunkcyjne, rozpoczęcie budowy wrzesień 2017
2017 – złożenie projektu do – Budżetu Obywatelski 2017 – płot wokół szkoły oraz monitoring boiska szkolnego.

2019 – termomodernizacja budynku szkoły, nowa kotłownia gazowa

2020 – oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szkoły – 6 izb lekcyjnych, gabinet pedagoga/psychologa, zaplecze magazynowe i sanitarne, portiernia

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Radzewie

1. Mikołajczak Leon 1945 – 1950
2. Kozłowski Tadeusz 1952 – 31.01.1952
3. Maciejczak Stanisław 01.02.1952 – 30.09.1958
4. Bartkowiak Stanisław 30.09.1958 – 31.08.1975
5. Łopata Jan 01.09.1975 – 31.08.1976
6. Bartkowiak Stanisław 01.09.1976 – 31.08.1981
7. Leciej Ryszard 01.01.1982 – 31.01.1984
8. Bartel Michał 01.02.1984 – 31.08.1984
9. Bartel Maria 01.09.1984 – 31.08.2000
10. Marek Serwatkiewicz 01.09.2000 – 04.06.2010
11. Krystyna Kiełpińska 08.06.2010

 

Created by TMPSC