Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

Rok szkolny 2023-2024

Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w Naszej szkole zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia RODO. Druki rozdawane były na zebraniach z wychowawcami, do pobrania również w sekretariacie szkoły oraz w linku poniżej:

Rok szkolny 2022-2023

Oświadczenie dot. RODO dla ucznia:

zgoda na PDO dziecka i rodzica – wizerunek i inne DO + obowiązek informacyjny – szkoła – 28.08.2019 – MB (6) (1)

——————————————————————————————————————————————————–

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – p. Maciej Idaszak, kontakt: iod@tmp.pl

Dokumenty: Rodzic i uczeń

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula-informacyjna-świetlica-09.09.2020-MB-PR-2.docx

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/klauzula-informacyjna-art.-13-i-14-ogólna-dla-rodziców-i-uczniów-oświata-28.08.2018-MB-12.docx

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula-informacyjna-dot.-realizacji-działań-prewencyjnych-i-zapobiegawczych-związanych-ze-st.-epidemii-14.05.2020-MB-5.docx

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula-informacyjna-strony-www-DO-wizerunek-cel-informacyjny-i-promocyjny-02.12.2019-MB-3.docx

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/klauzula-informacyjna-nauczanie-zdalne-25.03.2020-MB-8.docx

Dokumenty: Pracownik

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula-informacyjna-monitoring-wizyjny-ewidencja-wejść-28.08.2019-MB-3.docx

https://szkolaradzewo.pl/wp-content/uploads/2021/07/Klauzula-informacyjna-udostępnianie-informacji-publicznej-18.10.2019-MB-4.docx

klauzula informacyjna – art. 13 i 14 – szkoła – ogólna

 

Klauzula informacyjna

 

 

Created by TMPSC