Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Rok szkolny 2023-2024

Dzieci mogą skorzystać z ciepłego posiłku, który można dziecku zamówić przez aplikację zamowposilek.pl. Niezbędne informacje Rodzice otrzymali za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Rok szkolny 2022-2023

Obecnie w szkole dzieci korzystają z programu Ciepły posiłek w szkole. Z programu może skorzystać każde dziecko. W naszej szkole zamawianie posiłków odbywa się  za pomocą aplikacji zamowposilek.pl

Posiłki organizowane są w formie cateringu.

——————————————————————————————————————————————————————

 


Firma Oskar 

Created by TMPSC