Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Terminy zajęć z logopedii ustalane są bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym. Kontakt przez Dziennik Librus p. Paulina Kaźmierczak, lub w ustalonej przez nauczyciela formie.

Created by TMPSC