Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

„W razie problemów z zalogowaniem się na Librusa można kontaktować się z Firmą Librus
pod numerem (32) 350 85 85  wewn. 6 – Dział Pomocy Technicznej”

Created by TMPSC