Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

W związku z pracami związanymi z termomodernizacją
i rozbudową szkoły następujące soboty będą dniami pracy: 27 X, 17 XI, 1 XII, 9 II, 2 III.

Created by TMPSC