Szkoła Podstawowa w Radzewie

Szanowni Państwo

W związku z nadal trwającą akcją strajkową proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych.
We wtorek 16.04.2019 oraz środę 17.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty.
Przypominam uczniom klasy ósmej- jutro, we wtorek, druga część egzaminu -z matematyki, 
a w środę trzecia – z j. angielskiego.
W dniachod 18.04- 23 04. 2019r. przerwa świąteczna

Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Państwo
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza i Punktu Przedszkolnego w Radzewie do bezterminowej ogólnopolskiej akcji strajkowej proszę o śledzenie informacji w mediach
dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych.
W poniedziałek tj. 15.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty
Przypominam uczniom klasy 8, że egzamin się odbędzie i proszę wszystkich o przybycie w poniedziałek 15.04.2019,
jak i kolejne dni egzaminu na godz. 8.15.

Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Państwo
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza i Punktu Przedszkolnego w Radzewie do bezterminowej ogólnopolskiej akcji strajkowej proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych. Jutro tj. 12.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty .
Przypominam uczniom klasy 8, że egzamin się odbędzie i proszę wszystkich o przybycie
w poniedziałek 15.04.2019, jak i kolejne dni egzaminu na godz. 8.15.

Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozpoczynającymi się egzaminami w szkołach, mając na względzie dobro przystępujących do nich uczniów, przesyłam istotne dla Państwa informacje:

  1. Sytuacja w szkołach w województwie wielkopolskim jest bardzo dynamiczna. Większość szkół województwa zgłosiła do Kuratorium Oświaty gotowość do przeprowadzenia egzaminu pomimo strajku. Strajk nauczycieli nie zawsze wiąże się z nieprzeprowadzaniem egzaminów gimnazjalnego czy ósmoklasisty, a strajkujący w każdej chwili mogą zawiesić strajk i przystąpić do przeprowadzenia egzaminów.
  2. Bezwzględną koniecznością jest stawienie się wszystkich uczniów w szkole we wszystkich dniach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty zgodnie z procedurą o wyznaczonej godzinie.
  3. Gotowość uczniów do przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie jest konieczną przesłanką do skorzystania z prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku odwołania egzaminu z powodu strajku.
  4. Proszę nie opierać się na niesprawdzonych informacjach przekazywanych przez media oraz inne podmioty. Zwracam Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków niezbędnych do ukończenia szkoły i uczestnictwa w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jeszcze raz podkreślam i proszę, aby w dniach zaplanowanych egzaminów, tj.: 10-12 oraz 15-17 kwietnia 2019 r.  wszyscy uczniowie stawili się w swoich szkołach z gotowością do przystąpienia do sprawdzianów umożliwiających im ukończenie szkoły gimnazjalnej lub podstawowej oraz ubieganie się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:
art. 44q ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943)
art. 15 pkt 64 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z  2017  r.  poz.  60 z późn. zm).

Szanowni Państwo
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza i Punktu Przedszkolnego w Radzewie do bezterminowej ogólnopolskiej akcji strajkowej proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych. Jutro tj. 11.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty .
Przypominam uczniom klasy 8, że egzamin się odbędzie i proszę wszystkich o przybycie
w poniedziałek 15.04.2019, jak i kolejne dni egzaminu na godz. 8.15.

Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Państwo
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza i Punktu Przedszkolnego w Radzewie do bezterminowej ogólnopolskiej akcji strajkowej proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych. Jutro tj. 10.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty.
Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Państwo
W związku z przystąpieniem pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza i Punktu Przedszkolnego w Radzewie do bezterminowej ogólnopolskiej akcji strajkowej proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących dalszych losów strajku w placówkach oświatowych. Jutro tj. 09.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty.

Z poważaniem
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Szanowni Państswo

Nasza szkoła i punkt przedszkolny z dniem, 08.04.2019 przystąpiła do bezterminowej akcji strajkowej. Punkt przedszkolny zamknięty( w wyjątkowych sytuacjach dzieci z punktu  pod opieką w szkole), a w szkole prowadzone zajęcia opiekuńcze (nie ma zajęć dydaktycznych )

Proszę na bieżąco śledzić wszelkie nowe informacje

Z poważaniem

Krystyna Kiełpińska

dyrektor szkoły

Następna strona »

Created by TMPSC