Drzwi otwarte

 

drzwi otwarte

Fluoryzacja 2017

FLUORYZACJA-1

10 maja 2017

Ważne informacje

UWAGA !!

Jeśli logujemy się do Dziennika Elektronicznego Librus przez telefon komórkowy,

należy korzystać z przeglądarki internetowej. Korzystanie z aplikacji mobilnej blokuje

dostęp do wiadomości i ogłoszeń, są one wtedy dodatkowo płatne. Nie należy uiszczać

żadnych dodatkowych opłat. Dostęp Rodzica do Librusa jest bezpłatny. Należy jednak

korzystać z przeglądarek internetowych, a nie aplikacji mobilnych.

WIOSENNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

TURNIEJ WIOSENNY 2017