Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Jeśli chcesz się przyłączyć – Zapraszamy! Zgłoś się do p. Joli do portierni Szkoły – wejście od strony boiska szkolnego w nowym skrzydle.

Created by TMPSC