Szkoła Podstawowa w Radzewie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o dopełnianie formalności przy zgłaszaniu dziecka do szkoły.

  1. Należy zgłosić kandydata przez platformę: http://gminakornik.podstawowe.vnabor.pl
  2. Wygenerowany wniosek wydrukować i podpisać.
  3. Dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  4. a) osobiście;
  5. b) zeskanować lub zrobić zdjęcie(proszę sprawdzić, czy jest czytelne) i wysłać mailem na adres: sp_radzewo@op.pl

Created by TMPSC