Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Ognisko pożegnalne dla kl. IV-VII

Z inicjatywy dzieci z naszej szkoły Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych (rodziny, byłych uczniów naszej szkoły) do ciekawego spędzenia swojego wolnego czasu. We wsi Czmoniec leży zapuszczony cmentarz ewangelicki. Jest to pamiątka naszej historii. Założycielami wsi Czmoniec byli w XVIII wieku olendrzy.
Ratujmy nasze wspólne dziedzictwo od zapomnienia.

W czwartek 21.05.2017 od godz. 17:00 zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego sprzątania grobów. Warto przynieść narzędzia ogrodnicze (szczególnie takie, które pomogą w likwidacji krzaków porastających groby), rękawice, wiadra itp.   Po wspólnym uprzątnięciu grobów planujemy ognisko. Kiełbaski, pieczywo i napoje są zapewnione przez sołectwo Czmoniec. Kto potrafi grać na gitarze, zapraszamy z gitarą.

Jeżeli dziecko będzie bez opieki rodzica, tylko będzie pod opieką nauczyciela prowadzącego akcję (p. Joanna Fiedorczyk), to poproszę o odpowiednią pisemną zgodę wraz z informacją, o której ma wracać do domu i z kim. Jeżeli dziecko ma kartę rowerową, to może wrócić rowerem, ale musi być odpowiednia pisemna zgoda.

Informacja o ilości chętnych biorących udział jest potrzeba do zakupu prowiantu – proszę więc o zadeklarowania swojego udziału do środy rana.

Created by TMPSC