Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

SP RADZEWO na patriotycznej uroczystości z okazji Święta Niepodległości
na Placu Powstańców Wielkopolskich w Kórniku – 11.11.2017.

Dziękujemy za poświęcony czas i obecność w szkolnej delegacji Jędrkowi Brylewskiemu i Zofii Brylewskiej.

Created by TMPSC