Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodzice!
Dotyczy rekrutacji do szkoły
Na podstawie Zarządzenia nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 31-03-2017r. dotyczącego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018, przypominamy o obowiązku potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły na rok szkolny 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie od 22-05-2017 do 26-05-2017r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
Dotyczy nowo zapisanych dzieci do klas II-VII oraz dzieci do klasy I.

Druki potwierdzeń można pobrać w sekretariacie szkoły. Dzieci uczęszczające do „zerówki” w SP Radzewo otrzymają druki do domu.

Created by TMPSC