Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r. określone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2023/2024.

Wszelkie najważniejsze wiadomości znajdą Państwo pod tym adresem: https://powiat.poznan.pl/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-2023-24/

Zachęcamy do wejścia i przeczytania.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2023/2024 kandydat zainteresowany szkołami z powiatu poznańskiego, jak i miasta Poznań wskazuje swoje wybory na jednym wniosku. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych może wybrać maksymalnie 4 szkoły z Powiatu Poznańskiego i 4 szkoły z Poznania oraz dowolną liczbę klas w tych szkołach. 

Created by TMPSC