Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Przypominamy o wydarzeniu „Noc Zawodowców 2022 Edycja 5.0 Zawodowa Moc”,

DLA KLAS VII I VIII

która odbędzie się 7 października br.

w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 48

PROGRAM WYDARZENIA – PROGRAM

Created by TMPSC