Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Aktualny rozkład godzin zajęć lekcyjnych z przerwami znajduje się w zakładce Plan lekcji.

Created by TMPSC