Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Aktualny rozkład godzin zajęć lekcyjnych z przerwami znajduje się w zakładce Plan lekcji.

Szanowni Rodzice.

W przyszłym tygodniu odbędą się w szkole zebrania z Rodzicami.

5 września o godz. 17.00 klasy I-III

6 września  o godz. 17.00 klasy Oa i Ob

7 września o godz. 17.00 klasy IV-VIII

Na zebraniach będzie omawiana  m.in. sprawa „ciepłego posiłku” dla dzieci.

Created by TMPSC