Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

W zakładce Prawo wewnątrzszkolne znajdziecie Państwo Regulamin Świetlicy szkolnej oraz kartę zgłoszenia dziecka do szkolnej świetlicy. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do szkoły (do sekretariatu, do wychowawcy klasy lub do opiekuna świetlicy) najpóźniej w dniu, gdy dziecko po raz pierwszy ma uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.

Dokumenty dostępne są również do pobrania w dzienniku Elektronicznym Librus w plikach szkoły oraz w wersji papierowej w portierni szkoły (nowe skrzydło, wejście od boiska) lub w sekretariacie szkoły.

Created by TMPSC