Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Uczniowie klas IV-VIII, którzy nie jechali na Zieloną Szkołę przychodzą do szkoły w czwartek i piątek w godz. 8.15-12.50. W planach spotkania z pedagogiem, psychologiem, bibliotekarzem oraz z nauczycielami przedmiotów.

Pozdrawiam

Krystyna Kiełpińska – Dyrektor Szkoły

Created by TMPSC