Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie , Nauczyciele

Od dnia 4 maja wróciliśmy  stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym została przywrócona do klas najmłodszych, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne.

  1. Od dnia 04 maja 2021 wszyscy uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej
  2. Od dnia 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym wg planu:
KLASA Tryb nauki stacjonarnej Tryb nauki zdalnej Wejście do szkoły Miejsce spędzania przerw Uwagi
Oddziały przedszkolne Od 19.04.2021 Nie dotyczy Przy portierni Nie dotyczy
Klasy I a Od 04.05.2021 do 25.06.2021 Nie dotyczy Przy szczycie nowego budynku Wyznaczony teren przy nowym budynku
Klasy I b Od 04.05.2021 do 25.06.2021 Nie dotyczy Przy szczycie nowego budynku Wyznaczony teren przy nowym budynku
Klasy II a Od 04.05.2021 do 25.06.2021 Nie dotyczy Przy portierni Wyznaczony teren przy nowym budynku
Klasy II b Od 04.05.2021 do 25.06.2021 Nie dotyczy Przy portierni Wyznaczony teren przy nowym budynku
Klasy III Od 04.05.2021 do 25.06.2021 Nie dotyczy Przy szczycie nowego budynku Wyznaczony teren przy nowym budynku
Klasa IV 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. 18, 20, 28 maja 2021r. Front szkoły Bieżnia  część A
Klasa V 18, 20, 28 maja 2021r. 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. Front szkoły Bieżnia  część B
Klasa VI a 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. 18, 20, 28 maja 2021r. Przy kuchni Boisko trawiaste część A
Klasa VI b 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. 18, 20, 28 maja 2021r. Przy kuchni Boisko trawiaste część B
Klasa VII 18, 20, 28 maja 2021r. 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. Przy kuchni Boisko tartanowe
Klasa VIII 18, 20, 28 maja 2021r. 17, 19, 21 ,24 maja 2021r. Przy portierni Trójkąt pod oknami sal 9, 10
Nauczanie indywidualne Prowadzone w formie  nauki zdalnej do końca maja 2021r. Sytuacja bardzo szybko się zmienia i decyzja dotycząca czerwca zostanie podjęta w terminie późniejszym.
  • W dniach 25, 26, 27 maja 2021r. , ze względu na egzamin po klasie VIII, nie ma zajęć dydaktycznych. Zostaną tylko zorganizowane zajęcia opiekuńcze ( dla uczniów klas I-III).

Prośba do rodziców uczniów klas I-III.

Proszę nauczycielom wychowawcom klas I-III do środy 12 maja 2021r.podać nazwiska dzieci, które nie będą w te dni miały opieki i przyjdą na dyżur do szkoły. Świetlica będzie wtedy czynna od godz. 7.00-17.00. Jest to nam potrzebne przy organizacji tych dni. Proszę sprawę potraktować jako pilną i ważną.

  1. Od dnia 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym .
  2. Autobus szkolny jeździ bez zmian, świetlica szkolna pracuje bez zmian
  3. Przypominam o przestrzeganiu wszystkich zasad związanych z Covid-19 , przede wszystkim DDM czyli dystans, dezynfekcja , maseczki.

Z poważaniem
K. Kiełpińska

„dbajmy o siebie”

 

Created by TMPSC