Szkoła Podstawowa w Radzewie

Wszelkie informacje dotyczące potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły znajdują się poniżej.
Neleży kliknąć link:

Kandydat_Zdalne_potwierdzenie_woli

Pamiętajcie Drodzy Rodzice,
że należy to uczynić do piątku.
Koniecznie trzeba potwierdzić chęć uczęszczania dziecka do Szkoły !
Samo zakwalifikowanie się nie wystarczy !

Created by TMPSC