Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Wszelkie informacje dotyczące potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły znajdują się poniżej.
Neleży kliknąć link:

Kandydat_Zdalne_potwierdzenie_woli

Pamiętajcie Drodzy Rodzice,
że należy to uczynić do piątku.
Koniecznie trzeba potwierdzić chęć uczęszczania dziecka do Szkoły !
Samo zakwalifikowanie się nie wystarczy !

Created by TMPSC