Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Rok 2020, czyli jak nauka zdalna postawiła wszystko na głowie -  Nauczycielka z pasją

PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

 Do 18 kwietnia br. przedłużone zostaje nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Przedszkola i żłobki również pozostają zamknięte. . Nauka zdalna obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Obostrzenia zostały przedłużone również dla przedszkoli i żłobków.

INFORMACJE:

  1. W dniach od 12.04-16.04.2021r. zajęcia nadal będą prowadzone w trybie zdalnym. Tak dla oddziałów przedszkolnych jak i klas szkolnych.
  2. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MEiN poz. 561 z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły na wniosek rodzica ma obowiązek zorganizowania kształcenia dla dzieci osób , które spełniają kryteria podane w ww. rozporządzeniu.

Jeżeli Państwo spełniacie kryteria podane w rozporządzeniu oraz macie wolę, aby zorganizować dla Waszych dzieci takie kształcenie w szkole proszę o napisanie stosownego wniosku do dyrektora szkoły do piątku 09.04. 2021 do godz. 15.00. na adres mailowy szkoły sp_ radzewo@op.pl , lub dostarczenie osobiście do sekretariatu szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 790 775 012.

  1. Dotyczy to tygodnia : od 12.04-. 2021 do 16.04.2021r.
  2. Świetlica w tym czasie działa od 7.00 – 16.00.
  3. Autobus szkolny nie kursuje .Źródło informacji o przedłużeniu nauczania zdalnego: Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 7.04.2021 r.

Z poważaniem
K .Kiełpińska – dyrektor szkoły

Created by TMPSC