Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Jakie dokumenty są wymagane podczas przyjęcia do szkoły ucznia z zagranicy Złotów | zlotowskie.pl

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I na rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie zostały zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły  winni potwierdzić wolę uczęszczania do jednostki w terminie do 28.04.2021 r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

Informacja dotycząca przyjęcia dzieci do Oddziałów Przedszkolnych i Oddziału Zerowego  Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie.

 Zgodnie z Harmonogramem czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do publicznych przedszkoli , publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie  Kórnik – Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021r. – dnia 21 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej W Radzewie  została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym . Ww lista została wywieszona na drzwiach szkoły w przedsionku.

Z poważaniem K. Kiełpińska –  dyrektor szkoły

Informacja dotycząca przyjęcia dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I na rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie zostały zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły  winni potwierdzić wolę uczęszczania do jednostki w terminie do 28.04.2021 r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

 

Informacja dotycząca przyjęcia dzieci do Oddziałów Przedszkolnych i Oddziału Zerowego  Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie.

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do publicznych przedszkoli , publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie  Kórnik – Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021r. – dnia 21 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej w Radzewie  została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Ww lista została wywieszona na drzwiach szkoły w przedsionku.

 

Z poważaniem K. Kiełpińska –  dyrektor szkoły

Dzień dobry,

egzaminy ósmoklasisty już niebawem, dlatego portal Eduelo udostępnił specjalne quizy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego.

Niebanalny sposób na powtórkę materiału
Quizy ułożone są według motywów takich jak:
władza, miłość, przemiana, podróż, wina i kara, ojczyzna, przyroda, konflikt.
Znajdziecie tam pytania z lektur, gramatyki, różnych form wypowiedzi, a także ortografii.
Taka przekrojowa powtórka to świetny pomysł na przygotowanie do egzaminu.

Wszelkie informacje dotyczące potwierdzenia woli uczęszczania do Szkoły znajdują się poniżej.
Neleży kliknąć link:

Kandydat_Zdalne_potwierdzenie_woli

Pamiętajcie Drodzy Rodzice,
że należy to uczynić do piątku.
Koniecznie trzeba potwierdzić chęć uczęszczania dziecka do Szkoły !
Samo zakwalifikowanie się nie wystarczy !

Rok 2020, czyli jak nauka zdalna postawiła wszystko na głowie -  Nauczycielka z pasją

PRZEDŁUŻENIE NAUCZANIA ZDALNEGO

 Do 18 kwietnia br. przedłużone zostaje nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Przedszkola i żłobki również pozostają zamknięte. . Nauka zdalna obejmuje wszystkich uczniów bez względu na etap edukacyjny. Obostrzenia zostały przedłużone również dla przedszkoli i żłobków.

INFORMACJE:

  1. W dniach od 12.04-16.04.2021r. zajęcia nadal będą prowadzone w trybie zdalnym. Tak dla oddziałów przedszkolnych jak i klas szkolnych.
  2. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MEiN poz. 561 z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły na wniosek rodzica ma obowiązek zorganizowania kształcenia dla dzieci osób , które spełniają kryteria podane w ww. rozporządzeniu.

Jeżeli Państwo spełniacie kryteria podane w rozporządzeniu oraz macie wolę, aby zorganizować dla Waszych dzieci takie kształcenie w szkole proszę o napisanie stosownego wniosku do dyrektora szkoły do piątku 09.04. 2021 do godz. 15.00. na adres mailowy szkoły sp_ radzewo@op.pl , lub dostarczenie osobiście do sekretariatu szkoły. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 790 775 012.

  1. Dotyczy to tygodnia : od 12.04-. 2021 do 16.04.2021r.
  2. Świetlica w tym czasie działa od 7.00 – 16.00.
  3. Autobus szkolny nie kursuje .Źródło informacji o przedłużeniu nauczania zdalnego: Konferencja prasowa Ministra Zdrowia z dn. 7.04.2021 r.

Z poważaniem
K .Kiełpińska – dyrektor szkoły

Jesteśmy również niezmiernie dumni z naszych wspaniałch uczennic, które startowały w
Gminnym Konkursie Plastycznym „Wielkanocna pisanka 2021”
organizowanym również przez Kórnicki Ośrodek Kultury.

I miejsce zdobyła:

Julia Snuszka

II miejsce
Cecylia Chałupka

Michalina Chałupka


Wiktoria Snuszka

Serdecznie gratulujemy !!

Z dumą ogłaszamy, że nasza Radzewska uczennica
Emilia Fic
wygrała 1 miejsce
w XVIII KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 2021
organizowanym przez KOK,

a Amelia Karolczak zdobyła wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy !

 

 

 

Następna strona »

Created by TMPSC