Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

W ramach biblioteki i świetlicy ogłaszam konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 Bohater mojej ulubionej książki.
1. Należy przygotować w formacie A4 rysunek dowolną techniką przedstawiający twojego ulubionego książkowego bohatera.
2. Sfotografować telefonem lub innym narzędziem swoją pracę i przesłać pocztą librusa w załączniku np. OneDrive lub innym formacie.
3. Prace należy nadsyłać do 7 grudnia 2020 r.
4. Przewidziane są nagrody książkowe.
5. Wyniki ogłoszone będą 14 grudnia 2020 r.

Nagrodzonych zostanie tylko 5 najlepszych prac.

Pozdrawiam
Jacek Miłański

Created by TMPSC