Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Uczniowie klas pierwszych 6 listopada w podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Krystyna Kiełpińska dokonała uroczystego pasowania na ucznia.
Po akcie ślubowania pierwszacy otrzymali dyplom i drobne upominki. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, którzy w tym roku wirtualnie uczestniczyli w tej uroczystości.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej mimo wszystko życzymy dobrego, spokojnego roku szkolnego 2020/2021.

 

  

Created by TMPSC