Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Zespół ds. Covid-19 przy PAN: Negowanie pandemii jest nieetyczne i  niegodziwe - Styl życia - Gazeta Prawna - wiadomości, podatki, prawo,  biznes i finanse

Poniżej znajduje się link zawierający

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA WÓJKIEWICZA W RADZEWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
w związku z Covid-19

prosimy o jego ściągnięcie i szczegółowe zapoznanie się:

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM

Created by TMPSC