Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza

w Radzewie w  Oddziale zerowym „0” w roku szkolnym 2020-2021.

Zebranie organizacyjne, z zachowaniem wszelkich rygorów reżimu  sanitarnego,

odbędzie się w szkole dnia 25.06.2020r. godz. 16.00 (hol)

Adres: 62-035 Radzewo, Dworzyskowa 3

tel. 790 775 012

mail sp_radzewo@op.pl

Szanowni Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza

w Radzewie w  klasie pierwszej  w roku szkolnym 2020-2021.

Zebranie organizacyjne, z zachowaniem wszelkich rygorów reżimu  sanitarnego,

odbędzie się w szkole dnia 25.06.2020r. godz. 17.00 (sala gimnastyczna)

Adres: 62-035 Radzewo, Dworzyskowa 3

tel. 790 775 012

mail sp_radzewo@op.pl

Created by TMPSC