Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
z dnia 19.05. 2020r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021?fbclid=IwAR0szKW9nfzZZnK74fZ9OoX989hHv8Pl5vSKaxkVVZfKnYjf_8LpoImGFzM

Created by TMPSC