Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Radzewie ( zerówka)

Prosimy o pilny kontakt mailowy z wychowawcami  w związku z decyzją rządu z dnia 29.04.2020r. dotyczącą możliwości  uruchomienia ww. oddziałów

 Jeżeli już Państwo w tej sprawie się kontaktowali – serdecznie dziękujemy.

 Prosimy potraktować sprawę jako pilną.

Krystyna Kiełpińska – dyr. PP i SP

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/04/od-6-maja-otwarte-przedszkola-oddzialy-przedszkolne-w-szkolach-podstawowych-i-inne-formy-wychowania-przedszkolnego/

 

 

Created by TMPSC