Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Biblioteka zaprasza na spotkanie na zoom dla chętnych z klas 4-8 z podróżnikiem

Panem Arkadym Fiedlerem w środę 6 maja godz. 10:05.

Czas trwania 40 minut.

Temat: Maluchem przez Azję.

Pozdrawiam
Jacek Miłański

Created by TMPSC