Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego

Zachęcamy do zapoznania z informacjami poniżej:

Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn Włoch_27.02.2020

Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli

Created by TMPSC