Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Państwo
W związku z nadal trwającą akcją strajkową proszę o śledzenie informacji w mediach dotyczących
dalszych losów strajku w placówkach oświatowych.
W piątek 26.04.2019 w szkole nadal tylko zajęcia opiekuńcze, a punkt przedszkolny zamknięty (dzieci z punktu przedszkolnego mogą być objęte opieką w szkole).
Od poniedziałku 29.04.2019r. strajk zawieszony i będą się odbywały zajęcia dydaktyczne
(zaczynają się zajęcia zgodnie z planem lekcji).
Dnia 02.05.2019 zgodnie z kalendarzem pracy szkoły nie ma zajęć dydaktycznych –
szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze, a dni 01 i 03.maja 2019 dniami wolnymi.

Z poważaniem

Krystyna Kiełpińska

Created by TMPSC