Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozpoczynającymi się egzaminami w szkołach, mając na względzie dobro przystępujących do nich uczniów, przesyłam istotne dla Państwa informacje:

  1. Sytuacja w szkołach w województwie wielkopolskim jest bardzo dynamiczna. Większość szkół województwa zgłosiła do Kuratorium Oświaty gotowość do przeprowadzenia egzaminu pomimo strajku. Strajk nauczycieli nie zawsze wiąże się z nieprzeprowadzaniem egzaminów gimnazjalnego czy ósmoklasisty, a strajkujący w każdej chwili mogą zawiesić strajk i przystąpić do przeprowadzenia egzaminów.
  2. Bezwzględną koniecznością jest stawienie się wszystkich uczniów w szkole we wszystkich dniach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty zgodnie z procedurą o wyznaczonej godzinie.
  3. Gotowość uczniów do przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie jest konieczną przesłanką do skorzystania z prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku odwołania egzaminu z powodu strajku.
  4. Proszę nie opierać się na niesprawdzonych informacjach przekazywanych przez media oraz inne podmioty. Zwracam Państwu uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków niezbędnych do ukończenia szkoły i uczestnictwa w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jeszcze raz podkreślam i proszę, aby w dniach zaplanowanych egzaminów, tj.: 10-12 oraz 15-17 kwietnia 2019 r.  wszyscy uczniowie stawili się w swoich szkołach z gotowością do przystąpienia do sprawdzianów umożliwiających im ukończenie szkoły gimnazjalnej lub podstawowej oraz ubieganie się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:
art. 44q ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943)
art. 15 pkt 64 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z  2017  r.  poz.  60 z późn. zm).

Created by TMPSC