Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Państwo!
Dotychczasowe rozmowy (w sprawie strajku pracowników oświaty) przedstawicieli rządu i związków zawodowych  nie doprowadziły do porozumienia . Spotkanie ostatniej szansy rozpoczęło się dzisiaj, w niedzielę, 07.04.2019r.  o godz. 19.00 i jeszcze trwa .
Wynik spotkania nie jest  znany i dlatego nie wiem, czy w naszej szkole rozpocznie się jutro akcja strajkowa.
Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Kiełpińska
dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego

Created by TMPSC