Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Radzewo, dn. 04-04-2019

 Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.

W związku z przystąpieniem placówek oświatowych naszej Gminy do strajku, przy Urzędzie Miasta i Gminy został powołany Sztab Kryzysowy. Prawdopodobnie od poniedziałku 08 kwietnia 2019r. pracownicy naszej szkoły przystąpią do akcji strajkowej i może nastąpić odwołanie zajęć szkolnych. Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki.
W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły zapewni opiekę dzieciom w Szkole.

O dalszych decyzjach będę Państwa na bieżąco informować.

                                                                                                                                         Z poważaniem

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie

       mgr Krystyna Kiełpińska

 

 

Created by TMPSC