Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły, oddziałów przedszkolnych oraz Punktu Przedszkolnego
Podczas przeprowadzonego referendum w naszej szkole
100% głosujących pracowników opowiedziało się za strajkiem.

Jednocześnie informuję, że akcja strajkowa może trwać od 8 kwietnia 2019r. do odwołania.
W związku z powyższym przekazuję Państwu informację, którą otrzymałam od Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność na temat możliwości usprawiedliwienia nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły (art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Dz.U. z 2017 poz. 1368 ze zm.)
Na bieżąco będę Państwa informowała o dalszych decyzjach.
Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku
Krystyna Kiełpińska
Dyrektor szkoły i punktu przedszkolnego w Radzewie

Created by TMPSC