Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

7 lutego 2019 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radzewie wyjechali na lekcje do toruńskiego Centrum Nowoczesności
„Młyn Wiedzy”. Uczniowie spotkali się na parkingu przed szkołą wcześnie rano i wyruszyli w drogę
w świetnych humorach i pełni zapału do nauki.

Na warsztatach „Rośliny od środka” uczniowie zapoznali się z obsługą mikroskopu i samodzielnie  przygotowali preparaty, a następnie sprawdzili wygląd i budowę różnych typów komórek i tkanek. Po warsztatach  był czas na zwiedzanie wystaw z interaktywnymi stanowiskami, których tematyka dotyczyła różnych obszarów nauk ścisłych, przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej i umożliwiła wszystkim samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych. Wszyscy uczniowie wykazali się nie tylko ogromnym zaangażowaniem, ale i godnymi podziwu zainteresowaniami oraz wiedzą.

Dopełnieniem intensywnej pracy był przejazd na toruńskie Stare Miasto, spacer i możliwość zakupu słynnych pierników. Jeszcze w autokarze, w drodze powrotnej, uczniowie wykonywali polecenia na kartach pracy, z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i ćwicząc pracę zespołową. Wrócili do Radzewa bardzo zadowoleni i zmotywowani do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności samodzielnie, ale i z niecierpliwością wyczekując kolejnych wycieczek edukacyjnych.

Agnieszka Byczyńska, Lidia Laszewicz

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

bty

Created by TMPSC