Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Wycieczka po wiedzę, czyli przyjemne z pożytecznym –

Muzeum Narodowe w Poznaniu.

„W świeci arcydziełek” i „Muzealny zwierzyniec”  to tematy lekcji muzealnej, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich.  Propozycja Muzeum Narodowego w Poznaniu spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem młodych odbiorców sztuki malarskiej.

Pierwsze spotkanie pozwoliło na zapoznanie dzieci z przestrzenią muzeum, poznanie tajników powstawania dzieła sztuki oraz podstawowymi rodzajami malarstwa, takich jak: portret, martwa natura, pejzaż czy scena rodzajowa. Podczas spaceru po galerii w rozmowie z panią przewodnik dzieliły się spostrzeżeniami i odczuciami na temat oglądanych dzieł sztuki. W czasie drugiej części  – warsztatowej – dzieci miały możliwość wyrazić się plastycznie przez swoją twórczość.

Kolejne spotkanie pt. „Muzealny zwierzyniec” było poświęcone zwierzętom w sztukach plastycznych: w malarstwie i rzeźbie. Dzieci podążały animalistycznym tropem, rozwiązując po drodze zagadki. Były poszukiwania zwierząt domowych, dzikich i fantastycznych. A podczas warsztatu plastycznego powstały stwory z plasteliny.

Pobyt w Muzeum Narodowym był okazją do bezpośredniego obcowania dzieci ze sztuką muzealną. Dzięki lekcji muzealnej dzieci zdobyły wiadomości, w sposób „lekki” i sympatyczny poprzez obserwację i eksperymenty. Wycieczka dostarczyła im wiele, niezapomnianych wrażeń.  Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wyjazdów, które są możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Fundacji Zakłady Kórnickie. Za co bardzo dziękujemy!!!

Organizator: Małgorzata Pawlaczyk

 

               

 

 

Created by TMPSC