Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

W sobotę 15 września o godz. 9:00 na boisku piłkarskim przy OSP w Radzewie odbędzie się
MEMORIAŁ im. JANA WÓJKIEWICZA W PIŁCE NOŻNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy 5-7).
Drużyna może liczyć max. 10 osób.
Zgłoszenia przyjmuje pan A. Dryer (783-802-967).
Trzeba podać nazwę drużyny i nazwisko opiekuna na czas turnieju.

Created by TMPSC