Szkoła Podstawowa w Radzewie

Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze spisem podręczników, z jakich korzystać będą uczniowie
w roku szkolnym 2018/2019 z podziałem na klasy i nauczane przedmioty.
Rodzice kupują jedynie podręczniki do religii, pozostałe podręczniki i ćwiczenia dzieci otrzymają w szkole na początku roku szkolnego (nie dotyczy punktu przedszkolnego i „zerówki”, tam wg uzgodnień z wychowawcą grupy).

podręczniki 2018 2019 spis (1)

Created by TMPSC