Szkoła Podstawowa w Radzewie

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników w terminie nieprzekraczalnym do 14.06.2018 r.
Podręczniki zniszczone, uszkodzone lub zagubione muszą być odkupione.
Biblioteka szkolna.

Created by TMPSC