Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników w terminie nieprzekraczalnym do 14.06.2018 r.
Podręczniki zniszczone, uszkodzone lub zagubione muszą być odkupione.
Biblioteka szkolna.

Created by TMPSC