Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

PRZYPOMINAJKA

Szanowni Rodzice dzieci

klasy I, oddziału zerowego oraz punktu przedszkolnego  w roku szkolnym 2018/2019

W terminie od 25. 04. 2018 od godz. 15.00 do dnia 07.05.2018 do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych  do klasy I/ oddziału zerowego/ punktu przedszkolnego  zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli w sekretariacie szkoły!

Druki potwierdzenia woli do pobrania w sekretariacie szkoły.

Created by TMPSC