Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów klas 4-7 do udziału w konkursie plastycznym:
„Konstytucja 3 maja 1791 r”.
Konstytucja 3 maja

Zasady są następujące:
– tematem plakatu są wydarzenia związane z uchwaleniem konstytucji 3 maja w 1791 r., które nazwano „swoistym” zamachem stanu (w poniższym linku można czerpać inspirację malarską) – przeczytaj i porusz swoją wyobraźnię
http://poznaj.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskie-konstytucje/konstytucja-3-maja.html
– plakat formatu A3 i większy dowolną techniką malarską,
– w tworzeniu plakatu mogą uczestniczyć 1-2 osoby,
– plakaty należy dostarczyć do 27 kwietnia (piątek) do biblioteki szkolnej,
– wszystkie plakaty zostaną wystawione,
– trzy najlepsze prace otrzymają nagrody książkowe
– ogłoszenie wyników nastąpi w połowie maja

Created by TMPSC