Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Szanowni Państwo – rodzice uczniów klas 0-III,
czasopismo szachowe „MAT” oraz Polski Związek Szachowy przy udziale projektu
„Edukacja przez Szachy w Szkole” są organizatorami ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci.
Temat konkursu: „BAJKOWY ŚWIAT SZACHÓW”.
Jest on przewidziany dla dzieci z przedszkoli oraz młodszych klas szkoły podstawowej.
Przewidziane są liczne nagrody i wyróżnienia. Wiele prac zostanie zaprezentowanych na stronach internetowych, najlepsze zaś opublikujemy w naszym czasopiśmie.
Szczegóły regulaminowe w załączonych plikach.

 Regulamin Konkursu Bajkowy Świat Szachów

Created by TMPSC