Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Wyniki konkursów grantowych

na organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach

 

  

Created by TMPSC